ابتکار صنعت

صندلی مدیریتی یا صندلی ریاست؟

اگر در حال تجهیز کردن دفتر اداری باشید، قطعا به این سوال برخواهید خورد که تقاوت صندلی مدیریتی با صندلی ریاست چیست؟! کدام یک را باید برای مدیر عامل و مدیران ارشد و کدام یک را باید مدیران میانی انتخاب کرد؟

انتخاب صندلی

شاید چنین تصور میکنید که صندلی ریاست باید در مقایسه با صندلی مدیریتی ویژگی های بیشتری داشته باشد و البته گرانتر باشد. بیشتر دفترهای اداری معمولا صندلی مدیریتی را برای مدیران میانی و ارشد، صندلی ریاست را برای هیئت رئیسه و مدیر عامل و صندلی های ارزان تر را برای کارمندان انتخاب میکنند. اما این قاعده به طور کلی صادق نیست. نمیتوان گفت که صندلی ریاست حتما بهتر از صندلی مدیریتی است، زیرا هرکدام ویژگی های کاربرد متفاوتی دارند که باید آن آنها را در نظر رفت. به طور کلی هرچه یک صندلی ویژگی های بیشتری داشته باشد و بهتر طراحی شده باشد، به این معنی است که برای استفاده طولانی مدت و مدام مناسب تر است.

 

برای مثال، چه کسی در اداره بیشترین استفاده را از صندلی دارد؟ کسی مانند مسئول دفتر یا منشی که دائم روی صندلی‌اش نشسته است. اما کسی مانند رئیس یا مدیر استفاده کمتری از صندلی اش دارد، چرا که وقت خود را معمولا با کارمندان می گذراند و در اتاق کنفرانس است یا خارج از اداره با مشتری ها یا همکاران دیدار دارد.

ولی چه کسی گرانترین صندلی را دارد؟ مدیر عامل یا رئیس اداره! و صندلی های ارزان تر که برای استفاده‌های سبکتر طراحی شده است، برای منشی ها و کارمندان خریداری میشوند. همین استفاده در جایگاه اشتباه باعث می شود صندلیهای کارمندی زود به زود خراب شوند و تعویض آنها ضررهای هنگفتی را برای دفتر به دنبال داشته باشد.

شاید این مطلب را هم دوست داشته باشید

اهمیت انتخاب صندلی اداری ارگونومیک برای محل کار

ویژگی‌های صندلی مدیریتی :

  • ویژگی های قابل تنظیم کمتری دارد.
  • جمع و جور تر است.
  • امکان مانور بیشتری روی آن وجود دارد.
  • برای استفاده طولانی مدت و با امکان جابه جایی طراحی شده است.

ویژگی‌های صندلی ریاست :

  • ظاهر رسمی تر (روکش یا دسته های چرمی) دارد.
  • پشتی آن بلند تر و ابعاد آن بزرگتر است.
  • برای استفاده طولانی مدت اما ثابت و در یک مکان طراحی شده است.
  • اندکی گرانتر است.