• image
  • image
  • image
  • image

مغزی G60

توضیحات:

رویه کوبی بر روی مغزی قاب جی 60 انجام میشود و با تعداد کمی پیچ به قاب پشتی جی 60 نصب میشود ، ویژگی های این قاب تولید ، مونتاژ سریع و صرفه جویی در زمان و هزینه است . قاب جایگزین مناسبی برای کلاف چوبی میباشد و خرید کلاف پلاستیک باعث جلوگیری از قطع درختان میشود

ویژگی ها:

فلاپ جی 60 با نصب بروی صندلی ظاهری زیبا به صندلی اداری میدهد . از ویژگی های قابهای ابتکار صنعت استحکام قابهای تولیدی میباشد مقاومت در برابر فشار و ضربه