• image
  • image
  • image
  • image

مغزی و قاب تتا 432

توضیحات:

مغزی تتا 432 با زیرکار آماده ، برای رویه کوبی و منگنه پارچه و فوم به مغزی . دوام بیشتر نسبت به کلاف چوبی . نصب آسان ، صرفه جویی در زمان و هزینه های تولید. ابتکارصنعت تولید کننده قطعات صندلی اداری .
///////////////////////////////////////////////////////////////
قاب تتا 432 ، با قابلیت نصب آسان بر روی صندلی های مختلف کارشناسی و کارمندی . ابتکارصنعت تولید کننده انواع قطعات صندلی اداری و آرایشگاهی . استفاده از قابهای صندلی ابتکارصنعت باعث صرفه جویی در هزینه های تولید و زمان تولید میشود

تعداد در هر بسته:

۲۰ قطعه
۱۰ قطعه