• image
  • image

دسته مدیریت 2000

توضیحات:

دسته مدیریت 2000 یکی از پروفروش ترین دسته صندلی اداری مدیریتی میباشد . دسته صندلی مدیریت 2000 ابتکار صنعت تولید شده از بهترین فلز و آبکاری برای زیر دسته و استفاده از مواد pu جهت تولید پد دسته
برای صندلی های مدیریت بزرگ استفاده میشود

تعداد در هر بسته:

۳ قطعه