• image
  • image

دسته آریا ، پد رومینا

توضیحات:

دسته آریا با پد رومینا جهت استفاده در تولید صندلی اداری کارمندی و کارشناسی . دسته آریا با دوعدد پیچ به صندلی نصب میشود . پد های این دسته صندلی اداری قابل دمونتاژ است . یکی از مزایای پد خشک ماندگاری بالای این پد های دسته صندلی اداری میباشد

برای صندلی های کارمندی و کارشناسی استفاده میشود

تعداد در هر بسته:

۵ قطعه