• image

آلیه الدولتین

وصف:
آلیه الدولتین هی من مجموعه ابتکار صناعات الصناعیه. تقدم لک مجموعه ابتکار سانات خدمات عالیه الجوده وراحه البال باستخدام القوى الخبیره والمهنیه والمواد الخام عالیه الجوده.

خاصیه:
فی وضعین (عادی وقابل للعکس)

عدد العبوات:
(10) (8) قطعه